Hva betyr i-Size, Isofix, ECE R129 og ECE R44?

Isofix
Isofix er en internasjonal standard for festepunkter for barnesikringsutstyr som barneseter i bil og har vært standard for nye biler siden 2007.

Systemet er registrert av International Organization for Standardization (ISO) under betegnelsen «ISO 13216», og gjør at et barnesete enkelt og raskt kan monteres og fjernes fra en bil, uten å bruke bilens bilbelter, og allikevel ivareta sikkerheten.

Systemet er basert på to fester nede på barnesetet som forankres til to fester i bilens baksete, og enten et ben som settes mot gulvet, eller et tredje, høyt festepunkt (toppanker), som festes til et forankringspunkt bak i bilen. Man kan enkelt og raskt flytte bilseter mellom biler med systemet, og det er også mindre fare for feilmontering i forhold til bilseter som festes med bilbelte. Setet gir også ekstra sikkerhet da det ikke vil bevege seg ved sidekollisjoner.

Det finnes både forovervendte og bakovervendte barneseter med Isofix-systemet, og bakovervendt er påbudt på alle barneseter i Norge for barn fra 0 til 10 måneder. Bakovervendte barneseter med Isofix står som oftest på en base, som muliggjør at setet kan stå bakovervendt.

Isize
i-Size (ECE R129)
i-Size er en ny forskrift for bilseter som gjelder parallelt med ECE R44 04 i de nærmeste årene. i-Size trådte i kraft 9. juli 2013. Britax var en viktig bidragsyter i utviklingen av i-Size, og mener at den øker sikkerheten for barn over hele Europa.

De viktigste endringene er:

Barn må sitte bakovervendt til de er minst 15 måneder gamle
Det er påvist at dette er tryggere for barnet ved en eventuell frontkollisjon.

Tilleggstest for støt fra siden under sidekollisjon
Sikrer at setet gir bedre beskyttelse under en sidekollisjon

ISOFIX-seter
Britax sin oppfinnelse med Volkswagen i 1997 reduserer betraktelig risikoen for feilmontering

Basert på barnets alder og størrelse, i stedet for vekt
Basert på de nyeste sikkerhetsdataene. Gjør det enkelt for foreldre å velge riktig sete for barnet sitt, i tillegg til å vite når barnet er klart for neste setegruppe.

Godkjente i-Size-seter (ECE R129) kan gjenkjennes ved i-Size merking på den oransje godkjenningsetiketten. På denne etiketten kan man også finne informasjon om setets lengdeklassifisering. Resten av godkjenningsetiketten er identisk med etiketten for ECE R44.

Det er for øyeblikket to juridiske standarder for bilseter i Europa.

ECE R129
i-Size er en ny standard for seter i gruppe 0, 0+ og 1, som gjelder sammen med ECE R44/04. i-Size høyner sikkerhetsstandarden basert på nyere forskningsdata.

ECE R44/04
For å bli godkjent i henhold til ECE R44/04 må setene testes i frontkollisjon (50 km/t) og kollisjon bakfra (30 km/t). Testdukker og avanserte måleinstrumenter vurderer beskyttelsesnivået til hvert enkelt sete. Du kan selv sjekke om et sete er godkjent i henhold til ECE R44/04 ved å se etter den oransje godkjenningsetiketten. Alle bilseter fra Britax er godkjente i henhold til ECE R44 04.

HVA BETYR DET AT SETET HAR EN ORANSJE GODKJENNINGSETIKETT?

Setet er godkjent i henhold til den europeiske sikkerhetsstandarden. Merk de to siste sifrene: Her bør det stå 03 eller 04 (nyeste versjon). R44-01 eller 02 er ikke lovlig, og har ikke vært i bruk eller salg siden 2008.
Det er tre forskjellige typer godkjenning for bilseter: universal, semiuniversal og kjøretøybestemt. Universal betyr at setet er godkjent for installasjon i alle biler, men du bør allikevel dobbeltsjekke at setet passer til bilen din. Se artikkelen om merking under
Godkjenning av vekt (gruppe). Hvis bokstaven Y er lagt til, betyr det at bilsetet har et 5 punkts sikkerhetsselesystem med stropp i skrittet.
Europeisk godkjenningsindikator.
Angir landet der godkjenningen ble oppnådd:
1= Tyskland
2 = Frankrike
3 = Italia
4 = Nederland etc.
Godkjenningsnummer. De første to sifrene (04) viser hvilken versjon av lovgivningen setet har blitt godkjent for, i dette tilfellet er det ECE R 44/04.
Navnet på produsenten
Strekkode
Produsentens referansenummer for produktet